Tıbbi Özgeçmiş

Anasayfa Tıbbi Özgeçmiş

Doç. Dr. Burak Orhan Boran

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

 • Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul / 16.07.1974
 • Medeni Durumu: Evli, 1 Çocuklu
 • Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim

 • Turhan ve Mediha Tansel İlköğretim Okulu (1979–1984)
 • Kültür Koleji (1984–1988)
 • Semiha Şakir Lisesi (1988–1991)
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1991–1997)
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi (1997–2002)
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Bilim Dalı’nda Doçentlik ünvanı (2021)

Diğer

 • “Mikrocerrahi Eğitimi”, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2003)
 • “Visiting Physician”, University of Southern California, Department of Neurosurgery (1998)

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Orhan Boran için Hisar Intercontinental Hospital'ı arayarak randevu için müsait saatleri öğrenebilir, anında randevu alabilirsiniz.

Hekimlik Deneyimi

2022 Halen

Hisar Intercontinental Hospital

2020 - 2022

Özel Academic Hospital

2018 - 2020

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

2013 - 2018

Maltepe Devlet Hastanesi

2012 - 2013

Özel 29 Mayıs Hastanesi

2005 - 2012

Özel Avicenna Ataşehir Hastanesi

2003 - 2005

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002 - 2003

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdari ve Akademik Görevler

2022 - Halen

Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

2022 - Halen

Galata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

2018 - Halen

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi

2020 - 2021

Özel Academic Hospital Başhekim Yardımcısı

2014 - 2016

Maltepe Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu

2006 - 2009

Sinir Sistemi Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Science Citation Index ve Sci-Expanded Kapsamındaki Yayınlar

 • Guçlu B, Deniz L, Yuce Y, Adilay U, Aytar H, Turkoglu M, Tiryaki M, Ozdek R, Boran BO: Transforaminal epidural steroid injection in the treatment of pain in foraminal and paramedian lumbar disc herniations. Turkish Neurosurgery 30: 394-399, 2020.
 • Boran P, Tokuc G, Boran BO, Oktem S: Intracerebral hematoma as a complication of intrathecal methotrexate administration. Pediatric Blood & Cancer 50:152-154, 2008.
 • Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu E, Bozbuga M: Evaluation of mild head trauma in pediatric population. Pediatric Neurosurgery 42:203-207, 2006.
 • Tokuc G, Boran P, Boran BO: Cleidocranial dysplasia in a mother and her daughter within the scope of neurosurgery. Journal of Neurosurgery (4 Suppl Pediatrics) 104:290-292, 2006.
 • Celikoglu E, Boran BO, Bozbuga M: Abscess formation in Rathke’s cleft cyst. Neurology India 54(2):213–214, 2006.
 • Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface anatomy of the posterolateral cranium regarding the localization of the initial burr-hole for retrosigmoid approach. Neurosurgical Review 29(1):61–63, 2006.
 • Boran BO: Rhombencephalosynapsis: a rare cerebellar malformation. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 23(1):46-48, 2006.
 • Boran BO, Colak A, Kutlay M: Erythropoietin enhances neurological recovery after experimental spinal cord injury. Restorative Neurology and Neuroscience 23:341–345, 2005.
 • Colak A, Boran BO, Kutlay M, Demircan N: A modified technique of syringosubarachnoid shunting for the treatment of syringomyelia. Journal of Clinical Neuroscience 12(6):677–679, 2005.
 • Bozbuga M, Celikoglu E, Boran BO: Hydatid cyst of the craniocervical junction: case report. Neurosurgery 57(1):193, 2005.
 • Boran BO, Akgün C, Bozbuga M: Calvarial remodelling for the treatment of scaphocephaly in a 4-month-old boy: A technical note. Turkish Neurosurgery 15(1):40-44, 2005.
 • Boran BO, Barut N, Akgün C, Çelikoğlu E, Bozbuğa M: Indications for computed tomography in patients with mild head injuries. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 11(3):218–224, 2005.
 • Colak A, Kutlay M, Boran BO, Demircan N: Identical twins presenting with hydrocephalus: one with triventricular, and the other tetraventricular hydrocephalus. Turkish Journal of Medical Sciences 34:187-189, 2004.
 • Kurtkaya O, Elmacı I, Boran BO, Kılıc T, Sav A, Pamir MN: Dysembryoplastic neuroepithelial tumor of the midbrain tectum: a case report. Brain Tumor Pathology 19(2):97-100, 2002.
 • Elmacı I, Kurtkaya O, Boran BO, Kılıc T, Pamir MN: Gliosarcoma associated with neurofibromatosis type 1: a case report. Tumori 87:60-63, 2001.
 • Boran BO, Kılıç T, Peker S, Şengöz M, Erdivanlı B, Pamir N: Gamma-knife radiosurgery in the management of brain metastases. Turkish Neurosurgery 11:9-17, 2001
 • Ozgen S, Boran BO, Elmacı I, Ture U, Pamir MN: Treatment of the subarachnoid-pleural fistula. Neurosurg Focus 9(1): Clinical Pearl, 2000.

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 • Bozbuga M, Boran BO, Bayindir C: Tuberculoma of the cavernous sinus. The Internet Journal of Neurosurgery 2(2), 2005.
 • Boran BO, Colak A: Oculomotor nerve palsy due to compression by posterior cerebral artery: case report. Erciyes Medical Journal 29(2):164-167, 2007.

Türk Tıp Dizini Kapsamındaki Yayınlar

 • Boran BO: Lomber omurganın osteoid osteomu: olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi 13(1):71–73, 2008.
 • Boran BO: Büyüyen kafa kırığı: sekiz yıl sonra opere edilen bir olgu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13(3):185–187, 2006.
 • Boran BO: Vertebroplasti sonrası gelişen düşük ayak: olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi 11(3):185–186, 2006.
 • Boran BO, Kızılçay G, Bozbuğa M: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk Nöroşirürji Dergisi 15(2):148–151, 2005.
 • Boran BO, Dağçınar A, Özek MM: Dandy–Walker malformasyonunda endoskopik lll. ventrikülostominin rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 15(1):11–13, 2004.
 • Boran BO, Dağçınar A, Özek MM: Endoskopik lll. ventrikülostominin tekrarı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 15(1):31–32, 2004.
 • Boran BO, Dağçınar A, Özek MM: Bir yaş altı hastalarda endoskopik lll. ventrikülostominin yeri. Göztepe Tıp Dergisi 19:83–86, 2004.

Science Citation Index Ve Sci-Expanded Kapsamındaki Atıflar

 • Intracerebral hematoma as a complication of intrathecal methotrexate administration. (5)
 • Evaluation of mild head trauma in pediatric population. (34)
 • Cleidocranial dysplasia in a mother and her daughter within the scope of neurosurgery. (9)
 • Abscess formation in Rathke’s cleft cyst. (14)
 • Surface anatomy of the posterolateral cranium regarding the localization of the initial burr-hole for retrosigmoid approach. (24)
 • Erythropoietin enhances neurological recovery after experimental spinal cord injury. (27)
 • A modified technique of syringosubarachnoid shunting for the treatment of syringomyelia. (10)
 • Hydatid cyst of the craniocervical junction: case report. (7)
 • Gliosarcoma associated with neurofibromatosis type 1: a case report. (6)
 • Transforaminal epidural steroid injection in the treatment of pain in foraminal and paramedian lumbar disc herniations. (1)
 • Toplam atıf sayısı (web of science): 137
 • h-index (web of science): 7

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözel Bildiriler

 • Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface anatomy of the posterolateral cranium regarding the retrosigmoid approach. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, 2006.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Poster Bildiriler

 • Boran BO, Boran P, Barut N, Akgün C, Çelikoğlu E, Bozbuğa M: Evaluation of mild head injury in pediatric population. 29th Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UP–149), 2005.
 • Çolak A, Kutlay M, Boran BO, Demircan N: Congenital hydrocephalus in twins. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee (PSI–125), 2003.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözel Bildiriler

 • Boran BO: Servikal disk artroplastisi: 1 yıllık takip sonuçları. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi (SS–06), 2008.
 • Boran BO: Lomber dinamik stabilizasyon: kısa dönem sonuçları. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi (SS–18), 2007.
 • Boran BO, Çolak A, Kutlay M: Deneysel omurilik yaralanması sonrasında eritropoietinin nörolojik iyileşme üzerindeki etkisi. TND 20. Bilimsel Kongresi (SS–118), 2006.
 • Dağçınar A, Boran BO, Özek M: Endoskopik III. ventrikülostomi olgularında uzun süreli radyolojik izlem sonuçları. TND 17. Bilimsel Kongresi (S21/S05), 2003.
 • Dağçınar A, Boran BO, Özek M: Endoskopik III. ventrikülostomi olgularında uzun süreli radyolojik izlem sonuçları. 5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi (S4), 2003.
 • Boran BO, Kılıç T, Peker S, Pamir MN, Şengöz M: İntrakranyal metastazların tedavisinde Gamma Knife ışın-cerrahisinin yeri. TND 15. Bilimsel Kongresi (ST–20), 2001.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Poster Bildiriler

 • Boran BO: Torakolumbosakral transpediküler enstrumantasyon: 417 olgu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi (P–15), 2008.
 • Tokuç G, Boran P, Boran BO: Kleidokranial displazi: bir anne ile kızının sunumu. 42. Türk Pediatri Kongresi (P–001), 2006.
 • Boran BO: Vertebroplasti sonrası gelişen düşük ayak: olgu sunumu. TND 20. Bilimsel Kongresi (PS–238), 2006.
 • Boran BO, Öztekin E: Rombensefalosinapsis: nadir bir serebellar malformasyon. TND 20. Bilimsel Kongresi (PS–070), 2006.
 • Tokuç G, Boran BO, Boran P: Kleydokranyal displazi: bir anne ile kızının sunumu. TND 20. Bilimsel Kongresi (PS–071), 2006.
 • Tokuç G, Boran BO, Boran P, Öktem S: İntratekal metotreksat tedavisi sonrasında gelişen intraserebral hematom. TND 20. Bilimsel Kongresi (PS–391), 2006.
 • Boran BO, Öztekin E: Posterior serebral arter basısına bağlı okulomotor sinir parezisi: olgu sunumu. TND 20. Bilimsel Kongresi (PS–097), 2006.
 • Boran BO: Büyüyen kafa kırığı: sekiz yıllık bir olgu. TND 20. Bilimsel Kongresi (PS–072), 2006.
 • Boran BO: L5 vertebrasının osteoid osteomu: olgu sunumu. TND 20. Bilimsel Kongresi (PS–239), 2006.
 • Boran BO, Barut N, Akgün C, Çelikoğlu E, Bozbuğa M: Hafif kafa travması olgularında bilgisayarlı tomografi endikasyonları. TND 19. Bilimsel Kongresi (P–174), 2005.
 • Boran BO, Kızılçay G, Bozbuğa M: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. TND 19. Bilimsel Kongresi (P–350), 2005.
 • Boran BO, Akgün C, Bozbuğa M: Dört aylık bebekte skafosefalinin tedavisi için yeniden şekillendirme: teknik sunum. TND 19. Bilimsel Kongresi (P–360), 2005.
 • Özek MM, Boran BO, Dağçınar A, Canpolat C, Sav A: Nörofibromatozis tip 2 olgusunda atipik teratoid/rhabdoid tümör. TND 15. Bilimsel Kongresi (PB–152), 2001.
 • Dağçınar A, Boran BO, Sav A, Özek MM, Pamir MN: Nörofibromatozis tip 2 olgusunda multipl intrakranial tümör eksizyonu. TND 15. Bilimsel Kongresi (PB–182), 2001.

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

 • Tuzak nöropatilerin cerrahi anatomisi. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüksek Lisans Dersi, 2020

Akademik Faaliyetler – Davetli Konuşmacı

 • Kafatasının çökme kırıkları. TND Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 5 / 2. Kurs, 2021.

Akademik Faaliyetler – Oturum Başkanlığı

 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi, 2007.
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 2008.

Uluslararası Bilimsel Toplantılar ve Kurslar

 • Frontlines in Spine Surgery (2022)
 • The 2nd International Conference on Controversies in Neuropathic Pain (2022)
 • AOSpine Advances Symposium – Spinal Deformity (2012)
 • European Spine Course – Module 3 (2012)
 • European Spine Course – Module 1 (2012)
 • AOSpine Masters Symposium – Spinal Trauma (2010)
 • Spine Experts Group Annual Meeting (2010)
 • AOSpine Advances Symposium – Deformed Spine (2010)
 • 14th Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica Congress (2009)
 • AOSpine Advances Course in Deformity Treatment (2008)
 • 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy (2006)
 • 4th International Congress on Cerebral Venous System and Meningiomas (2002)
 • WFNS Training Course (1999)
 • EANS 1998 Winter Meeting (1998)

Ulusal Bilimsel Toplantılar ve Kurslar

 • Organ Temininde Yeni Adımlar Yoğun Bakım Eğitimi (2010)
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi (2008)
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi (2007)
 • Lomber Dejeneratif Spinal Hastalık Sempozyumu (2007)
 • Patolojik Vertebra Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti Kursu (2007)
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2. Bilimsel Kongresi (2006)
 • TND 20. Bilimsel Kongresi (2006)
 • TND 19. Bilimsel Kongresi (2005)
 • Acıbadem – Harvard Tıp Günleri  (2004)
 • TND 15. Bilimsel Kongresi (2001)
 • TND 2001 Sonbahar Sempozyumu (2001)
 • TND Genç Nöroşirürjiyenler Komitesi 1.Sempozyumu (2001)
 • Anterior Fossa ve Orbitaya Cerrahi Yaklaşımlar Kursu (2001)
 • TND 14. Bilimsel Kongresi (2000)
 • TND 2000 Sonbahar Sempozyumu (2000)
 • TND Pediatrik Nöroşirürji Kursu (1999)
 • Kavernöz Sinüs Anatomisi ve Cerrahi Yaklaşımlar Kursu (1999)
 • XXX. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu (1999)
 • TND 1998 Sonbahar Sempozyumu (1998)
 • Kafa Kaidesi Lezyonlarına Cerrahi Yaklaşımlar Toplantısı (1997)